Vastgoedloep.nl

De gratis online vastgoedkaart van Nederland

Ter aanvulling op perceelloep.nl biedt geoloep ook een dienst voor het inzien van vastgoedinformatie op adresniveau. Verdeeld over verschillende dossiers is binnen deze dienst onder andere vastgoeddata in te zien uit bronnen als het CBS, het Kadaster, Ruimtelijke Plannen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in te zien.
Op perceelloep is het mogelijk om via de browser alle panden en adressen van Nederland te doorzoeken. Van alle gebouwen kunt u direct de belangrijkste gegevens inzien. Aanvullend zijn er voor alle adressen aanvullende dossier beschikbaar met data uit verschillende openbare bronnen. Vastgoedobjecten zoeken kan visueel via de kaart en op basis van adresgegevens.

Meer informatie