Perceelloep.nl

De gratis online kadastrale kaart van Nederland

Sinds begin 2016 is de Digitale Kadastrale Kaart, een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK), beschikbaar als open data. De overheid wil met deze stap innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren. Geoloep haakt daar graag op in en heeft een dienst gelanceerd waarmee de informatie uit de BRK voor één ieder ontsloten wordt: Perceelloep.nl.
Op perceelloep is het mogelijk om via de browser alle kadastrale percelen van Nederland te doorzoeken. Van alle percelen kunt u direct de belangrijkste gegevens inzien. Zoeken kan visueel via de kaart, op basis van adresgegevens en op basis van kadastrale aanduidingen. Als u de kadastrale gemeentecode niet weet kunt u die via de perceelzoeker opzoeken. De kaartlaag met percelen kan met verschillende onderleggers worden gecombineerd, onder andere met een actuele luchtfoto. Via de webwinkel worden verschillende aanvullende producten aangeboden.

Meer informatie