Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Geoloep. Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten, en hoe wij met die data omspringen.

Geoloep, gevestigd aan Kleine Beer 50 te Groningen, is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Geoloep
Kleine beer 50
9742RJ Groningen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geoloep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres

Persoonsgegevens in producten die wij doorleveren

Geoloep verwerkt ook persoonsgegevens uit openbare registers in producten die wij doorleveren via onze webwinkels.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hierdoor verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat

Persoonsgegevens die derde partijen verwerken

De diensten van Geoloep kunnen diensten van derde partijen aanroepen. Geoloep maakt gebruik van die oplossingen om inzicht in bezoekersaantallen te krijgen en om onze dienstverlening te ondersteunen.

Hieronder vind u een overzicht van aanvullende persoonsgegevens die zij verwerken:

 • Locatie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Naam rekeninghouder

Google Analytics

Om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen maken de diensten van Geoloep gebruik van Google Analytics. Om een overzicht te krijgen van de gegevens die Google Analytics verzamelt verwijzen wij u door naar het relevante privacybeleid van Google

Mollie

In sommige diensten is het mogelijk tegen betaling producten aan te schaffen. Deze betalingen lopen via de externe dienstverlener Mollie. Om inzicht te krijgen in de gegevens die mollie verwerkt verwijzen wij naar het privacybeleid van Mollie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geoloep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • IP-adres: de logboekbestanden op onze servers worden maximaal 5 jaar bewaard
 • E-mailadres: de bestellingen waaraan e-mailadressen zijn gekoppeld worden maximaal 5 jaar bewaard
 • Naam: de informatieproducten waarin dit gegeven is opgenomen worden maximaal 14 dagen bewaard
 • Adres: de informatieproducten waarin dit gegeven is opgenomen worden maximaal 14 dagen bewaard
 • Postcode: de informatieproducten waarin dit gegeven is opgenomen worden maximaal 14 dagen bewaard
 • Geboortedatum: de informatieproducten waarin dit gegeven is opgenomen worden maximaal 14 dagen bewaard
 • Burgelijke staat: de informatieproducten waarin dit gegeven is opgenomen worden maximaal 14 dagen bewaard

Google Analytics

De gegevens binnen Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Hotjar

De gegevens binnen Hotjar worden 356 dagen bewaard.

Mollie

Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Geoloep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, het verbeteren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze diensten worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Geaccepteerde cookies
Naam: geoloepAcceptedCookies
Functie: Het type cookies onthouden waarvoor een bezoeker toestemming heeft gegeven
Bewaartermijn: Browserafhankelijk

Cookie: Transactienummers
Naam: geoloepTransactie en geoloepTransactieAffix
Functie: De inhoud van uw winkelmandje onthouden
Bewaartermijn: Browserafhankelijk

Cookie: Bezoekers-ID
Naam: geoloepId
Functie: Referentie onthouden voor bezoekers die via advertenties of referral's onze diensten bezoeken
Bewaartermijn: Browserafhankelijk

Cookie: Oorsprong-ID
Naam: geoloepSource
Functie: Naam van de partij die een advertentie of referral aan een bezoeker hebben gepresenteerd
Bewaartermijn: Browserafhankelijk

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geoloep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@geoloep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Geoloep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Geoloep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@geoloep.nl