Invoermodule Bodeminformatie


Geoloep heeft voor MUG Ingenieursbureau een webapplicatie ontwikkeld ten behoeve van de invoer van bodemrapporten die in het kader van de wet bodembescherming uitgevoerd zijn. De applicatie biedt een eenduidige en efficiënte interface voor het invoeren van de verschillende onderdelen waaruit deze rapporten opgebouwd zijn. Het achterliggende datamodel is geënt op het uitwisselprotocol van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Door de ondersteuning voor verschillende versies van het SIBK0101-protocol is uitwisseling mogelijk met verschillende Bodeminformatiesystemen.

Neem contact op met MUG Ingenieursbureau voor de mogelijkheden, en voor diensten op basis van deze applicatie.

Meer informatie


© 2016 - Geoloep  -  Terug naar boven  -  Algemene voorwaarden  -  Contact