Kadasterloep.nl

Sinds begin 2016 is de Basisregistratie Kadaster (BRK) beschikbaar als open data. Het kadaster gaf aan dat de overheid met deze stap innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie stimuleren wil. Geoloep haakt graag op die wens van de overheid in en heeft een dienst gelanceerd waarmee de informatie uit de BRK voor één ieder ontsloten wordt: Kadasterloep.nl.De dienst maakt het mogelijk via de browser alle kadastrale percelen te vinden en bijbehorende bij het kadaster geregistreerde gegevens in te zien. Tevens is het mogelijk voor alle percelen kosteloos uittreksels te generen.

Naast deze gratis dienst kan Geoloep ook maatwerk voor uw bedrijf leveren. Denk aan blanco uittreksels of uittreksels in uw huisstijl. Tevens is op aanvraag rechtstreekse toegang tot de pfd-bestanden mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Meer informatie


© 2016 - Geoloep  -  Terug naar boven  -  Algemene voorwaarden  -  Contact