Centrumplan Bedum

Tussen 2011 en 2014 heeft Geoloep meegewerkt aan de realisering van een driedimensionale visualisatie van het centrumplan van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Bedum. Meerdere plannen voor het centrum van Bedum waren toen al gestrand, onder andere ten gevolge van de schaal en kosten van die plannen. Het Centrumplan was een visie vanuit een nieuwe insteek en had als doel deze impasse te doorbreken. In dat plan ligt de nadruk vooral op het iteratief versterken van wat Bedum al heeft. Ingrepen in het huidige weefsels die de kwaliteit van en de verbindingen tussen de huidige hotspots verbeteren.

Na de ontwikkeling van de nieuwe visie was het de vraag hoe die het beste onder de aandacht kon worden gebracht, dat is driedimensionale visualisatie geworden. Geoloep heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een model van zowel het huidige Centrum van Bedum als het centrum van Bedum na uitvoer van het Centrumplan. Het primaire doel van het model was het mogelijk maken van virtuele rondleidingen door het Bedum van de toekomst. Tevens is het model ingezet voor andere promotieactiviteiten, zo zijn er ansichtkaarten en posters verspreid met daarop belangrijke onderdelen van het Centrumplan.

Eind 2013 is het model gebruikt voor een realtime presentatie aan een afvaardiging van de gemeente Bedum. Hierbij is samengewerkt met het visualisatiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, die de techniek verzorgde waarmee stereografische 3d-weergave mogelijk werd. Begin 2014 heeft er nog een presentatie plaatsgevonden voor alle geïnteresseerden uit Bedum.


Bovenstaande film geeft kort de hoogtepunten van het Centrumplan Bedum en het daarvoor ontwikkelde model weer.


Bovenstaande afbeelding geeft een paar kernpunten van het Centrumplan weer.


Foto van de zaal tijdens de openbare realtime presentatie.

Meer informatie


© 2016 - Geoloep  -  Terug naar boven  -  Algemene voorwaarden  -  Contact