Treinradar

Structuur Deze demo toont een implementatie van live geodata, in dit geval de actuele posities van alle treinen van de Nederlandse Spoorwegen. De naam Treinradar is een knipoog naar het welbekende Flightradar24. Ook voor het volgen van schepen bestaan er verglijkbare diensten. De bron voor de treinposities is het NDOV Loket, een organisatie die zoveel mogelijk informatie over het openbaar vervoer in Nederland als open data beschikbaar stelt.

De frontend van Treinradar maakt gebruik van de Geoloep Geoviewer. De stream van actuele treinposities kan daar niet direct in ingelezen worden. Dankzij de modulaire opzet van de viewer is het gelukkig makkelijk om daar een nieuwe bouwsteen voor te maken. Alle treinen worden in de browser als vectordata weergegeven. Locatieupdates worden, om de overhead laag te houden, verstuurd via een websocket. Als een gebruiker op een trein klikt worden de attributen en het pad dat de trein heeft afgelegd opgevraagd bij een Geoserver-installatie. Om Geoserver te voeden worden alle treinen daarom ook in een PostGIS-database opgeslagen. De treinpaden worden opgebouwd door elke treinupdate een lijn te trekken tussen de vorige en de huidige positie. In de frontend worden die paden gekleurd aan de hand van de snelheid die de trein volgens de stream op dat moment reed. Zodra een trein een aantal minuten niet meer in de stream voorkomt wordt hij en zijn treinpad uit de database verwijderd.

Zie hier de demo in actie: Treinradar


© 2016 - Geoloep  -  Terug naar boven  -  Algemene voorwaarden  -  Contact